Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gruppe Recht, Referat Kindertagesbetreuung - MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe (früher: Amt für Jugend und Familie)

1030 Wien, Rüdengasse 11

Phone: 01-4000-90 737, 90 739 (Referat Kindertagesbetreuung)

Fax: 01-4000-99-90 739

E-mail: g-gra@ma11.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15 Uhr
Topics
After-school care
Child minders
Crèches
Day care for children
Nursery school and child groups