Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

A1 Sofortauskunft

Phone: 11 88 77

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Maximal 3,64 Euro pro Minute ab Melden eines Mitarbeiters/einer Mitarbeiterin
Topics
Directory of enquiries