Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Tagesmütter / Tagesväter - Wiener Hilfswerk, Verein

Phone: 01-512 36 61-6099

Fax: 01-512 36 61-30

E-mail: kinderbetreuung@wiener.hilfswerk.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-14 Uhr
Topics
Child minders