Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mädchenberatung für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen, Verein "Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen"

Phone: 01-587 03 55

Phone: 01-587 10 89

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-18 Uhr

Description

  • kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitung für Betroffene von sexualisierter Gewalt
  • Beratung und Begleitung für Kinder, jugendliche Mädchen* und Frauen*
  • für Menschen, die sexuellen Missbrauch vermuten
  • Unterstützung von Professionist*innen
Topics
Court assistance
Girls' counselling
Sexual violence