Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sanatorium Liebhartstal, Formanek GmbH

Phone: 01-488 07

Fax: 01-488 07-32

E-mail: office@sanlieb.at

Website:

Description

Kurzzeit- und Langzeitpflege
Topics
Hospitals confessional and private
Residential and nursing homes private without subsidies