Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Goldenes Kreuz Privatklinik BetriebsGmbH

Phone: 01-40 111-0

Fax: 01-40 111-9505

E-mail: verwaltung@goldenes-kreuz.at

Website:

Topics
Hospitals confessional and private