Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Privatklinik Confraternität – PremiQaMed Privatkliniken GmbH

1080 Wien, Skodagasse 32

Phone: 01-401 14

Fax: 01-401 14-5607

E-mail: info@confraternitaet.at

Website:

Topics
Hospitals confessional and private