Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medien-Jugend-Info (MJI), Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend

Phone: 01-711 00-53 3310

E-mail: mji@bka.gv.at

Website:

Business Hours

nur nach Voranmeldung

Description

Beratung und Information nach telefonischer Vereinbarung zu den Themen Medien, Medienkompetenz und aktive Mediennutzung sowie Jugendpolitik in Österreich

Topics
Children’s information/Youth information