Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Asyl in Not, Verein

Phone: 01-408 42 10

Fax: 01-405 28 88

E-mail: office@asyl-in-not.org

Website:

Business Hours

Montag 9-15 Uhr
Telefonisch Montag-Freitag 10-12 Uhr
Topics
Human rights
Refugees