Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bezirksgericht Josefstadt, Familienberatung - Wiener Familienbund, Verein

1080 Wien, Florianigasse 8, Erdgeschoss [Bezirksgericht]

Phone: 01-401 77

E-mail: office@wiener-familienbund.at

Website:

Business Hours

Dienstag 8.30-13 Uhr

Description

Rechts- und Sozialberatung, Scheidungsberatung
Anmeldung nicht erforderlich
kostenlos

Topics
Family counselling at court