Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Alzheimer Austria

Phone: 01-332 51 66

E-mail: alzheimeraustria@aon.at

E-mail: antonia.croy@chello.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch, Freitag 10-12 Uhr

Description

Vorträge, Veranstaltungen, Gruppentreffen, Alzheimer Café, Gruppe für betroffene Menschen mit Vergesslichkeit, Peer to Peer Beratung für Betroffene
Kontaktpersonen: Antonia Croy

Topics
Caring relatives
Dementia
Dementia self-help
Neurological diseases self-help