Landespolizeikommando Wien

1010 Wien, Schottenring 7-9

Telefon: 01-313 10-0

Telefon: 133 (Notruf)

Faks: 01-313 10-72119

E-mail: LPD-W@polizei.gv.at

Strona internetowa:

Godziny otwarcia

0-24 Uhr
Topics
Infolinie
Policja
Telefony alarmowe