• Darmowy sklep
 • Datki i dary
 • Dawcy organów (Donacja organów)
 • Deficyt uwagi - grupy wsparcia
 • Demencja
 • Demencja - grupy wsparcia
 • Dentyści
 • Depresja
 • Depresja - grupy wsparcia
 • Diabetes mellitus (Cukrzyca)
 • Długi (Zadłużenie)
 • Dodatek mieszkaniowy (Zapomoga mieszkaniowa)
 • Dodatek na dzieci (Zasiłek rodzinny)
 • Dodatek rodzinny (Regionalny zasiłek rodzinny)
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi
 • Doglądanie osób wymagających opieki
 • Doglądanie w nocy (Doglądanie osób wymagających opieki)
 • Dokształcanie (Kształcenie zawodowe)
 • Doktor (Lekarz)
 • Domowy system alarmowy
 • Domy mieszkalne dla seniorów
 • Domy opieki społecznej dla bezdomnych
 • Donacja organów
 • Donacja szpiku kostnego
 • Dopłata pacjenta do kosztów pobytu w szpitalu
 • Dopłaty do kosztów energii
 • Dopłaty do ogrzewania (Dopłaty do kosztów energii)
 • Doradztwo dla nauczycieli
 • Doraźna opieka geriatryczna (Rehabilitacja osób starszych w szpitalach)
 • Doraźna pomoc finansowa
 • Doraźna pomoc finansowa dla migrantów
 • Doraźna pomoc finansowa dla rodzin
 • Doraźna pomoc finansowa dla seniorów
 • Doskonalenie zawodowe (Kształcenie zawodowe)
 • Dostawa do domu
 • Dostawa leków do domu
 • Dostosowanie mieszkania (Mieszkania bez barier)
 • Dowożenie gotowych posiłków
 • Dowód tożsamości (Paszport)
 • Dowóz do szkoły
 • Dozór sądowy
 • Drobny pył (Zanieczyszczenie powietrza)
 • Duszpasterski telefon zaufania
 • Duszpasterstwo
 • Dyskryminacja (Równe traktowanie)
 • Dysleksja (Legastenia)
 • Dyspozycja pacjenta
 • Działalność gospodarcza
 • Działalność zarobkowa
 • Dziecko maltretowane (Przemoc wobec dzieci)
 • Dziecko w szpitalu
 • Dziecko z opóźnionym rozwojem (Wspieranie rozwoju dziecka)
 • Dzienne ośrodki geriatryczne (Ośrodek dziennego pobytu dla seniorów)
 • Dzienni rodzice
 • Dziewczęta (Poradnictwo dla dziewcząt)
 • Dziewczęta (Wsparcie dla dziewcząt)
 • Dziura ozonowa (Zanieczyszczenie powietrza)