Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kindergärten und Horte, Wiener Kinderfreunde

Phone: 01-401 25-20149 (Kindergartenhotline)

Phone: 01-401 25-20130 (Pädagogische Geschäftsführerin)

Phone: 01-401 25-20 131 (Sekretariat)

E-mail: kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at

Website:

Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups