Wiedeńska informacja socjalna


Serwis internetowy na stronie www.sozialinfo.wien.at oferuje wszelkie informacje dotyczące problematyki społecznej w Wiedniu. Ten obszerny system informacyjny, stale aktualizowany przez kompetentnych pracowników Wiedeńskiego telefonu socjalnego, umożliwia przeszukiwanie danych z terenu całego Wiednia bądź też jego poszczególnych dzielnic, według haseł, instytucji lub tematów związanych z kwestiami społecznymi. Zainteresowani mieszkańcy i osoby pracujące w służbach socjalnych mają pełny dostęp do informacji o instytucjach, akcjach i projektach społecznych wraz z bezpośrednimi linkami do odnośnych stron internetowych.

Szczególny nacisk kładziemy na konsekwentną weryfikację danych, dbamy też o to, by strona była przyjazna dla użytkowników. Prosimy o pomoc w aktualizacji danych na stronie www.sozialinfo.wien.at i o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach pocztą elektroniczną na adres sozialinfo@fsw.at.

Wiedeński telefon socjalny 533 77 77


Wiedeński telefon socjalny to telefoniczna informacja i doradztwo w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, partnerstwa i rodziny, utrzymania i mieszkania, pomocy w domu, opieki i pielęgnacji.

Pracownicy tej instytucji są specjalistami w sprawach socjalnych. Codziennie od godziny 8:00 do 20:00 udzielają kompetentnych informacji lub kierują do właściwej wiedeńskiej placówki.