Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Gesundheitskasse ÖGK

1030 Wien, Haidingergasse 1
1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19

Phone: 05 07 66-0

E-mail: office@oegk.at

Website:

Topics
Records - unassigned