Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen

Phone: 0800 80 80 16 (gebührenfrei)

Fax: 01-711 00-86 2237

E-mail: office@behindertenanwalt.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-12 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Bürgersprechtage in allen Bundesländern

Description

Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer

Topics
Disabled persons' advocate
Equal rights