Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Netzwerk zur Deradikalisierung und Prävention

Website:

Description

Kordinationsstelle des Netzwerks ist die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft

Topics
Radicalism