Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kraftwerk gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten, Ninlil-Empowerment und Beratung für Frauen mit Behinderung

Phone: 01-714 39 39

Fax: 01-714 39 39-9

E-mail: kraftwerk@ninlil.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: Montag, Mittwoch 10-13 Uhr, Dienstag, Donnerstag 13-16 Uhr

Description

Beratung, Frauengruppe, Seminare, Vernetzung

Topics
Disabled persons - counselling
Sexual violence
Women's counselling