Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Suche nach fremdsprachigen Angeboten

Wählen Sie in der erweiterten Suche ein Stichwort und dazu die gewünschte Beratungssprache.
Ohne Eingrenzung auf ein Stichwort werden alle Institutionen angezeigt, die die ausgewählte Beratungssprache anbieten.
Topics
Foreign language counselling