VertretungsNetz - Bewohnervertretung

Telefon: 01-544 36 73

Telefon komórkowy: 0676 / 833 08 31 00

E-mail: wien1.bwv@vertretungsnetz.at

Strona internetowa:

Godziny otwarcia

auf Anfrage
Topics
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach