Informacja w myśl § 24 ust. 3 austriackiej ustawy medialnej (MedG)


właściciel i wydawca: Miasto Wiedeń
adres: 1082 Wien, Rathaus
kod zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 0000191

podmiot odpowiedzialny za treść: Erstberatung przy Fonds Soziales Wien (Wiedeński telefon socjalny przy Wiedeńskim Funduszu Socjalnym)
kierownictwo: Hans Werner
adres: 1030 Wien, Guglgasse 7-9
e-mail: sozialinfo@fsw.at, nr tel. +43 1 4000 8800
kod zezwolenia na przetwarzanie danych (DVR): 1070053

Wyjaśnienie w myśl § 25 ust. 4 austriackiej ustawy medialnej (MedG)

Cel strony

Strona internetowa sozialinfo.wien.at zawiera stale aktualizowane informacje o instytucjach i usługach socjalnych w Wiedniu. Wszelkie dane znajdujące się na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Odpowiedzialność za treść strony

Na zlecenie Miasta Wiednia treść strony internetowej sozialinfo.wien.at opracowywana jest przez SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien. Wszelkie informacje zawarte na stronie nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań. Są one sformułowane w sposób możliwie najbardziej zrozumiały. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien zastrzega sobie prawo dokonywania zmian publikowanych danych w każdym czasie i bez zapowiedzi.

Prawo autorskie

Layout strony i opracowanie graficzne ofert oraz ich poszczególnych elementów np. znaków logo, fotografii, herbów itp. są chronione prawem autorskim.

Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej

Treści opublikowane na stronie sozialinfo.wien.at zostały skrupulatnie dobrane, a jej funkcjonalność starannie zaprogramowana. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien, Miasto Wiedeń i ośrodki komputerowe nie przejmują jednak odpowiedzialności za całkowitą poprawność tych treści. Nie przejmujemy też odpowiedzialności za prawidłowość danych. Wyklucza się ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane informacjami publikowanymi na stronie sozialinfo.wien.at. Nie przejmuje się również żadnej odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub szczególne szkody bądź następstwa, wynikające z odwiedzin na stronie sozialinfo.wien.at bądź z użytkowania tej strony, czy też związane z takimi odwiedzinami lub użytkowaniem. W szczególności (choć nie wyłącznie) wyklucza się odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane przez wirusy, oddziaływujące na sprzęt komputerowy użytkownika lub na zakładaną przez niego rzetelność informacji pobieranych ze strony sozialinfo.wien.at. .

Odnośniki i łącza

Strona sozialinfo.wien.at zawiera hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych, całkowicie niezależnych od strony sozialinfo.wien.at. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, w szczególności zaś odpowiedzialności za treść, dokładność, kompletność lub prawdziwość informacji w hiperłączach lub na innych stronach internetowych. Odwiedzanie wszelkich stron internetowych połączonych ze stroną sozialinfo.wien.at następuje na własną odpowiedzialność użytkownika. SozialRuf Wien przy Fonds Soziales Wien nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek informacje znajdujące się na stronie oraz za wynikające z nich następstwa.

Projekt, oprogramowanie i koncepcja bezbarierowego dostępu


Weberhofer GmbH
nr telefonu: +43 1 54544210
adres: 1080 Wien, Blindengasse 52/3
www.weberhofer.at
e-Mail: office@weberhofer.at