Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft

2391 Kaltenleutgeben, Hauptstraße 125-127

Phone: 02238/779 31

Fax: 02238/777 77

E-mail: lebensart@sozialtherapie.at

Website:

Description

Wohngruppen und Werkstätten

Topics
Daily structure for persons with disabilities
Supported housing for persons with disabilities