Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Vergiftungsinformationszentrale

Phone: 01-406 43 43 (Notruf)

Phone: 01-406 68 98 (Sekretariat)

Fax: 01-406 68 98-21

E-mail: viz@goeg.at

Website:

Business Hours

Sekretariat Montag - Freitag 8-16 Uhr
Notruf täglich 0-24 Uhr
Topics
Emergency calls
Poisoning
Telephone helplines