Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Diverse Formulare (Stadt Wien Amtshelfer)

Website:

Description

z.B. Reisepass, Aufenthaltsrecht, Eheschließung, Geburtsurkunde, Gewerbeberechtigung, Hundeabgabe, Mietzinsbeihilfe, Meldeservice, Behindertenzone, Parkpickerl

Topics
Application forms