Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Auto und Behinderung

Website:

Description

Neukauf und Adaptierung
Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer bzw. Kraftfahrzeugsteuer
Steuerfreibetrag
Autobahnvignette, Maut
Befreiung von Parkgebühren

Topics
Mobility for persons with disabilities
Parking spaces for persons with disabilities