Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Opfer-Notruf, WEISSER RING, im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz

1090 Wien, Alserbachstraße 18, 3. Stock/ Tür 6 [Weisser Ring]

Phone: 0800 112 112 (gebührenfrei)

Fax: 01-718 83 74

E-mail: office@opfernotruf.at

Website:

Business Hours

täglich 0-24 Uhr

Description

Kostenfreie psychosoziale und juristische Beratung für Menschen, die von einer Straftat betroffen sind

Topics
Crime victims
Violence
Violence towards children
Violence towards old persons
Violence towards women