Zobacz też
Urząd stanu cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego