Zobacz też
Ustawa o imionach i nazwiskach
Zawarcie związku małżeńskiego