Bliższe informacje
Osoba towarzysząca dziecku
Zobacz też
Prawo do opieki nad dzieckiem
Rodzice samotnie wychowujący dzieci
Sądy rejonowe
Urząd do spraw dzieci i młodzieży