Online-Service und Broschüre: Wohnen im Alter, Wohnservice Wien

Strona internetowa:

Informacje ogólne
Mieszkania dla osób starszych
Zobacz też
Domy mieszkalne dla seniorów
Mieszkania bez barier
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów