Online-Service und Broschüre: Wohnen im Alter, Wohnservice Wien

Strona internetowa:

Bliższe informacje
Mieszkania bez barier
Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo