Zobacz też
Ośrodki informujące o szkolnictwie
Ośrodki pedagogiki specjalnej / Szkoły specjalne
Psychologia szkolna