Zobacz też
Mieszkania chronione i domy opieki finansowane publicznie
Opieka krótkoterminowa
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki