Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Kryteria uzyskania pomocy socjalnej
Ośrodki pomocy społecznej
Zabezpieczenie społeczne