Zobacz też
Holocaust
Ofiary wojny
Pozasądowe porozumienie stron
Przemoc