Zobacz też
Hospicjum i opieka paliatywna
Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do czynności prawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
Towarzyszenie umierającym