Zobacz też
Dopłata pacjenta do kosztów pobytu w szpitalu
Dyspozycja pacjenta
Dziecko w szpitalu
Leczenie psychiatryczne w szpitalu
Rzecznik Praw Pacjenta
Służba socjalna w szpitalach
Szpitale wyznaniowe i prywatne