Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Opieka psychosocjalna w nagłych wypadkach
Ośrodki socjopsychiatryczne
Psychoterapia
Samobójstwo