Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

San Damiano, Pflegewohnhaus der Franziskanerinnen Wien GmbH

Phone: 01-879 76 50 - 1001

E-mail: office@sandamiano.at

Description

Ausschließlich Einbettzimmer

Kurzzeit- und Langzeitpflege
Remobilisationspflege
Urlaubspflege
Pflege bei Demenz
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies