Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ANDERERSEITS Selbsthilfegruppe für Borderline-Betroffene

Mobile phone: 0677 / 630 858 80 (Emma)

E-mail: andererseitsbl@gmail.com

Website:

Description

Für Borderline-Betroffene, die auf der Suche nach einem Ort des Austauschs und des Verständnisses sind. Ziel der Gruppe ist es, besser mit Borderline umgehen zu lernen.

Topics
Borderline
Mental diseases self-help