Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Morbus Basedow / Endokrine Orbitopathie

7082 Donnerskirchen, Hofsatz 19A/3

Mobile phone: 0664 / 644 41 68

E-mail: monikaschnitzl@gmx.at

Description

Kontaktperson: Monika Schindler-Schnitzl
Erfahrungsaustausch für alle Betroffenen der Krankheit Morbus Basedow bzw. Endokrine Orbitopathie

Topics
Diverse self-help groups
Metabolic diseases self-help