Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinderfachärztliche Notdienst-Ordination, Kaiser-Franz-Josef-Spital mit Gottfried von Preyer'schem Kinderspital, in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesundheitskasse

1100 Wien, Kundratstraße 3

Phone: 01-790 11

Phone: 01-60191-2851 (w��hrend der Ordinationszeit)

E-mail: office@141wien.at

Business Hours

Samstag, Sonntag, Feiertag, 24. und 31.12.: 10-18 Uhr
Topics
Emergency medical service
Sick children