Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haus Grangasse, für Männer - Caritas der Erzdiözese Wien

1150 Wien, Grangasse 6

Phone: 01-405 30 91

Fax: 01-405 30 91-50

E-mail: grangasse@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

täglich 18-9.15 Uhr

Description

Zuweisung durch P7-Wiener Service für Wohnungslose, über die Sozial- und Rückkehrberatung bzw. über die Tageszentren.

Haus Grangasse ist die offizielle Nachtnotaufnahme der Stadt Wien für wohnungslose Männer. Zugang zur Nachtnotaufnahme entweder über persönliche Vorsprache oder über Intervention von Polizei, Rettung oder im Rahmen von Sofortmaßnahmen durch die Stadt Wien.

Topics
Emergency accommodation for homeless persons