Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Einzel-, Paar- und Familienberatung, Verein zur Förderung von Jugend und Familie

Phone: 01-728 18 28

E-mail: wien@beratung-familie.at

Website:

Business Hours

Mittwoch 13-15 Uhr und nach Vereinbarung

Description

Beratung durch interdisziplinäres Team: Arzt, Sozialarbeiterin, Pädagogin, Psychologin
Psychosoziale Beratung, Paarberatung, Familienberatung, Erziehungsberatung
auch Rechtsberatung
Räumlichkeiten sind barrierefrei zugänglich
freiwilliger Kostenbeitrag
Topics
Family counselling