Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Therapie-Feriencamp für stotternde Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren

Website:

Topics
Holidays for young persons
Speech disorders/language disorders