Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service der Bildungsdirektion Wien (früher Stadtschulrat für Wien: Sonderpädagogische Zentren / Sonderschulen

Website:

Description

Suche nach "Sonderschule"

Topics
Schools for special education