Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratung und Förderung durch den Fonds Soziales Wien

Phone: 01-24 5 24

Website:

Description

Es ist eine einkommensabhängige Förderung nach individueller Begutachtung durch den Fonds Soziales Wien möglich.

Anmeldung und Berechnung des Kostenbeitrags in den Beratungszentren Pflege und Betreuung

Topics
Domestic nursing care for children
Domestic support
Domestic support for mentally ill persons
Laundry service
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies