Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sommer- und Therapiecamp für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen, Österreichisches Jugendrotkreuz

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 32

Phone: 01-589 00-357

E-mail: natascha.bebekajlo@roteskreuz.at

Website:

Topics
Holidays for young persons
Rheumatism