Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stiftung fürs Leben, Samariterbund Wohlfahrtsstiftung, für kranke Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) hilfsbedürftiger Eltern

1150 Wien, Hollergasse 2-6

Phone: 01-891 45-160

Fax: 01-891 45-99 160

E-mail: sandra.herzog@samariterbund.net

Website:

Description

Finanzielle Unterstützung für Familien kranker Kinder, welche die medizinischen Leistungen nicht finanzieren können.

Topics
Emergency financial support for families
Sick children